Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-08-27 2018-08-29 95406346
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-24 2018-08-26 A3 99147315 99121361
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-08-22 2018-08-24 Монгол улсын их сургууль /99227130/
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-08-21 2018-08-23 А-3 сургалт 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-21 2018-08-23 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-17 2018-08-19 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-10 2018-08-12 A3 99147315 99121361
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-08-09 2018-08-11 95406346
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-08-07 2018-08-09 АШУҮИС 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-08-03 2018-08-05 A3 99147315 99121361
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-07-30 2018-08-01 АШУҮИС 88078527, 99005330
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-27 2018-07-29 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-24 2018-07-26 A3-99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-20 2018-07-22 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-17 2018-07-19 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-06 2018-07-08 A3
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-07-03 2018-07-05 A3- 99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-29 2018-07-01 A3- 99147315, 99121361
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-06-27 2018-06-29 А-3 сургалт 88078527, 99005330
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-06-26 2018-06-28 A3
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 420)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 420)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос