Сургалтын байгууллага Эхлэх огноо Дуусах огноо Сургалт болох газар
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-10-24 2018-10-26 МУИС-Бизнесийн сургууль, 99227130
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-10-22 2018-10-24 88006346. 95406346
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-10-20 2018-10-22 А-3 сургалт 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-10-19 2018-10-21 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-10-16 2018-10-18 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-10-13 2018-10-15 А-3 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-10-12 2018-10-14 A3-99121361, 99147315
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-10-09 2018-10-11 МУИС
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-10-09 2018-10-11 A3-99121361, 99147315
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-10-06 2018-10-08 А-3 сургалт 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-10-05 2018-10-07 A3-99121361, 99147315
МУИС Бизнесийн сургуулийн Бизнес төв 2018-10-02 2018-10-04 МУИС-Бизнесийн сургууль, 99227130
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-10-02 2018-10-04 A3-99121361, 99147315
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-10-01 2018-10-03 88006346, 95406346
Худалдан авах ажиллагааны сургалт зөвлөгөө өгөх төв 2018-09-29 2018-10-01 А-3 сургалт 99005330, 88078527
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-28 2018-09-30 A3-99121361, 99147315
Төсвийн удирдлагын хүрээлэн 2018-09-26 2018-09-28 Багшийн хөгжлийн ордон сургалтын танхим
Худалдан авах ажиллагааны хөтөч 2018-09-25 2018-09-27 A3 99121361 99129156
Хүний хөгжил судалгаа сургалтын төв 2018-09-24 2018-09-27 95406346, 88006346
Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи 2018-09-24 2018-09-26 91116364
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 454)
Овог Нэр Сертификатны дугаар Эхлэх огноо Дуусах огноо Ажилладаг салбар Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг
Тохирох үр дүн олдсонгүй
1 ээс 20 харагдаж байна
(Нийт: 454)

Салбарт ажилладаг сертификат эзэмшигчийн тоо

Аймгуудад байгаа сертификат эзэмшигчийн тоо

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос