СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Усны өөрчлөлтөд хяналт шинжилгээ хийх, усны тоо бүртгэл явуулах зөвлөх үйлчилгээ нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгох
Захиалагчийн нэр : Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
Ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө
Захиалагчийн нэр : Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам Хялбаршуулсан
Multifactor authentication систем нийлүүлэх
Захиалагчийн нэр : Төрийн банк
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Камер нийлүүлэх тодотгол
Захиалагчийн нэр : Төрийн банк
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Хялбаршуулсан
Сум дундын эмнэлэгийн техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл/Онгон сум/
Захиалагчийн нэр : Сүхбаатар аймаг Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос