СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Ус ариутгах хэт ягаан туяаны тоног төхөөрөмж
Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Мобайл технологи /ЭМГ-т тоног төхөөрөмж/
Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Хэрлэн сумын 3-р багийн усан санг төвлөрсөн шугаманд холбох
Захиалагчийн нэр : Хэнтий аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /улсын хэмжээнд/
Захиалагчийн нэр : Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар
ХАА-ны журам : Тендер шалгаруулалтын онцгой журам Хялбаршуулсан
Инженерийн  шугам сүлжээ /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/
Захиалагчийн нэр : Орхон аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ХАА-ны журам : Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Уламжлалт

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 7 ХОНОГООР

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийн статистик

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 салбар

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 5 төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах

Хамтрагч байгууллагууд

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос