Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа нисэх буудал, шатхууны агуулахуудад байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

Захиалагч:
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Тендер шалгаруулалтын төрөл:
Зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:
ИНЕГ/201808074
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
Урсгал
Төсөвт өртөг:
330,000,000₮
ХАА-ны мөрдөх журам:
Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
Цахим тендер эсэх:
Тийм
Тендерт оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан дүн Гэрээ байгуулсан огноо

ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2018-09-12
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь  ИНЕГ/201808074 -ийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа тул  Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа нисэх буудал, шатхууны агуулахуудад байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ   гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичгийг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:
                                     
 • 1  -  " Дэглий цагаан, Ховд, Баян-Өлгий "  
  • Мөнх оргил трейд
  • Енко
  • Эхмонголын байгаль
  • Экотайкүүн
  • ЭКОТОН
  • Ханмонгол экологи
 • 2  -  " Чойбалсан, Өндөрхаан, Баруун-Урт, Гурвансайхан "  
  • Мөнх оргил трейд
  • САТУ
  • Енко
  • Эхмонголын байгаль
  • Экотайкүүн
  • ЭКОТОН
  • Ханмонгол экологи
 • 3  -  " Арвайхээр, Алтай, Баянхонгор, Доной, "  
  • Мөнх оргил трейд
  • Енко
  • Эхмонголын байгаль
  • Экотайкүүн
  • ЭКОТОН
  • Ханмонгол экологи
 • 4  -  " Тосонцэнгэл, Мөрөн, Булган, ГТҮАлба  "  
  • Мөнх оргил трейд
  • Енко
  • Экотайкүүн
  • ЭКОТОН
  • Ханмонгол экологи

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуулинд нийцүүлэн энэхүү
зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон
Хосолмол үнэлгээний арга аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
4. Зөвлөхийн саналын урилга нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд: 
          Бүлэг 1 - Урилга
          Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)
          Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт
          Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар
          Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт
          Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

 
5. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг үнэ 50,000 төгрөг төлсөн байх ёстой.
6. Тендерийн  хамт 6600000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгааг ирүүлнэ. 
7. Оролцогч санал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2018 оны 11 -р сарын 11 -ны өдрийн 10 цаг 00 минутцагаас өмнө ирүүлсэн байх ба  >2018 оны 11 -р сарын 11 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут цагт  саналыг нээнэ.

Энэхүү баримт бичгийг хүлээн авсан тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ үү.
Сонирхсон этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 
Монгол, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо , Буянт-Ухаа, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, 108, Утас: 11282116 , Факс: 70049683
Имэйл хаяг: info@mcaa.gov.mn
Веб хаяг: http://www.mcaa.gov.mn

  e-Token авах Нийтлэг асуулт, хариулт Хэрэглэгчийн хөтөч Холбоо барих Холбоос