Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах
НИЙТ ТЕНДЕРИЙН ТОО
12,505
НИЙТ УРИЛГЫН ТОО
0
ӨНӨӨДӨР НЭЭЛТ ХИЙХ ТЕНДЕРИЙН ТОО
0
ӨНӨӨДӨР ЗАРЛАГДСАН ТЕНДЕРИЙН ТОО
0
БАРААНЫ ТЕНДЕРИЙН ТОО
6,875
АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ТОО
4,520
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН ТОО
815
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ТЕНДЕРИЙН ТОО
295
ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ