Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах
НИЙТ ТЕНДЕРИЙН ТОО
10,875
НИЙТ УРИЛГЫН ТОО
4,662
ӨНӨӨДӨР НЭЭЛТ ХИЙХ ТЕНДЕРИЙН ТОО
0
ӨНӨӨДӨР ЗАРЛАГДСАН ТЕНДЕРИЙН ТОО
0
БАРААНЫ ТЕНДЕРИЙН ТОО
6,007
АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ТОО
3,963
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН ТОО
638
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ТЕНДЕРИЙН ТОО
267
ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ