Орон нутгийн худалдан авалтын статистик

Дэлгэрэнгүй харах
НИЙТ ТЕНДЕРИЙН ТОО
10,874
НИЙТ УРИЛГЫН ТОО
4,631
ӨНӨӨДӨР НЭЭЛТ ХИЙХ ТЕНДЕРИЙН ТОО
0
ӨНӨӨДӨР ЗАРЛАГДСАН ТЕНДЕРИЙН ТОО
6
БАРААНЫ ТЕНДЕРИЙН ТОО
6,006
АЖЛЫН ТЕНДЕРИЙН ТОО
3,963
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН ТОО
638
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ТЕНДЕРИЙН ТОО
267
ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ